Spółki w Hiszpanii


Nie tylko w Polsce, ale i również w Hiszpanii, najpopularniejszą formą prowadzenia działalności zaraz obok samozatrudnienia jest prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. O tym jak założyć spółki w Hiszpanii lub otworzyć hiszpański oddział spółki istniejącej w Polsce, można dowiedzieć się od biura księgowego w Hiszpanii.

Przeniesienie działalności do Hiszpanii i otwarcie jej w formie spółki wiąże się z opodatkowaniem w formie podatku dochodowego od osób prawnych. Istnieją różne rodzaje spółek w Hiszpanii, co do zasady, stawka opodatkowania w przypadku dużych firm wynosi ok.30%, natomiast dla małych i średnich przedsiębiorców 25%. Jeśli chodzi o stawkę w wysokości 25%, dotyczy ona również przedsiębiorstw zagranicznych.

Warto też wspomnieć, że stawka podatku od spółek nie jest identyczna w przypadku całego kraju, stąd jeżeli przedsiębiorca posiada taką możliwość, warto przemyśleć, w jakim regionie będzie najbardziej opłacalne założenie spółki. Przykładem tego, w regionie Navarra stawka ma wysokość 28% i jest skierowana do dużych firm, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw stawka ta wynosi 23%, wprowadzona jest również stawka 19% dla tzw. mikroprzedsiębiorców. Natomiast w przypadku Wysp Kanaryjskich obowiązuje specjalnie stworzony reżim podatkowy, który przewiduje stawkę podatkową w wysokości 4%.

Warto wziąć pod uwagę, że w przypadku nowo powstałych spółek stawka wynosi nie więcej niż 15% i obowiązuje przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Obniżona stawka w wysokości 15% obowiązuje jedynie w przypadku nowo utworzonych podmiotów, zajmujących się prowadzeniem działalności w Hiszpanii. Tyczy to się jedynie podmiotów, które nie były wcześniej prowadzone przez inne osoby lub podmioty, które mogłyby być z nią związane. Dodatkowo ten rodzaj działalności nie powinien być prowadzony w roku, który poprzedza utworzenie spółki przez osobę fizyczną, która posiada udział w kapitale.

Przedsiębiorstwa, które posiadają obrót roczny na poziomie niższym niż 1 mln€ nie mają obowiązku płacenia lokalnego podatku od działalności gospodarczej.

W Hiszpanii obowiązuje również jedna z najkorzystniejszych regulacji, dotyczących spółek holdingowych, która pozwala na zastosowanie zwolnień z podatku dochodowego, czy redukcji nawet do 99%, w przypadku podatku od darowizn lub spadku.

Ogólne informacje o prowadzeniu spółki w Hiszpanii

Hiszpanię zalicza się do grupy państw wysoko rozwiniętych, co oznacza, że znajduje się ona na piątym miejscu, jeśli chodzi o poziom PKB w Europie. Pomimo obecnego kryzysu gospodarczego, aktualnie jednym z najprężniej rozwijających się krajów pod względem gospodarczym w Unii Europejskiej, jest Hiszpania. Posiada ona również politykę fiskalną i monetarną, która na celu ma zwalczanie inflacji i bezrobocia oraz strukturę gospodarczą państwa uprzemysłowionego.

Najpopularniejsza forma spółki w Hiszpanii

Istnieje kilka rodzajów spółek skierowanych dla inwestorów zagranicznych. Najpopularniejszą formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli Sociedad Limitada.

Więcej informacji: https://biuroksiegowewhiszpanii.pl/zakladanie-spolek/