Prawo cywilne

Kwestie podlegające pod Kodeks Cywilny

Kodeks Cywilny jest to ustawa, która reguluje wszystkie stosunki cywilnoprawne między autonomicznymi i równymi wobec prawa podmiotami prywatnymi. Polski Kodeks Cywilny to ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965 r.

Działy prawa cywilnegos

Prawo cywilne reguluje między innymi kwestie dotyczące spadków (W KC są to art. 922–1088), sprawy związane ze zobowiązaniami (art. 353–921 w KC), kwestie praw rzeczowych (art.126–352KC) oraz prawa osobowe i przepisy o czynnościach prawnych (art. 1–125 KC).