Prawo pracy

Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców

W polskim systemie prawa, prawo pracy jest regulowane przepisami Kodeksu Pracy, będącego ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zawiera wszystkie prawa i obowiązki pracowników i pracodawców wynikające ze stosunku pracy. Określa on także czym jest stosunek pracy, kiedy powstaje, kiedy i w jakich okolicznościach może zostać rozwiązany. Prawo pracy zawiera także informacje dotyczące urlopów i świadczeń należnych pracownikom a także przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.