Prawo rodzinne

Prawo a relacje rodzinne

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, który zajmuje się regulacjami dotyczącymi stosunków między członkami rodziny, a także między rodziną a osobami postronnymi. W polskim prawie prawo rodzinne opiera się na Kodeksie Cywilnym oraz na Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, który stanowi doprecyzowanie zasad zawartych w KC.

Prawo rodzinne obejmuje takie zagadnienia jak:

  • adopcja,

  • zawieranie małżeństw,

  • rozwody,

  • alimenty,

  • kuratela,

  • przyznanie opieki,

  • prawa i obowiązki rodziców i opiekunów.