Wszystko co warto wiedzieć o przetargach

Przetargi to rodzaj konkursu do, którego przystępują firmy rywalizując o możliwość wykonania zlecenia dla firmy ogłaszającej przetarg. Z punktu widzenia firmy – organizatora jest to skuteczny i jeden z najlepszych sposobów, aby wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę. W prawie polskim przetargi regulowane są przez przepisy zawarte w artykule 70 Kodeksu Cywilnego.

Co do zasady istnieją dwa rodzaje przetargów: przetargi nieograniczone oraz przetargi ograniczone. W przetargach nieograniczonych wziąć udział może każda firma, są one ogłaszane publicznie i w zasadzie jedynym kryterium jest tutaj oferta, im będzie ona korzystniejsza i bardzie interesująca dla firmy – organizatora, tym większe szanse na zwycięstwo i podpisanie kontraktu. Natomiast przetargi ograniczone mogą przybierać różne formy, albo firmy organizujące przetarg same znajdują przedsiębiorstwa spełniające ich kryteria i przesyłają im informacje o możliwości przystąpienia do przetargu, albo w publicznie ogłoszonym przetargu zawarte są kryteria, jakie musi spełniać firma, aby mogła przystąpić do przetargu: np. określona liczba pracowników, czy długość istnienia na rynku. Istnieją także przetargi ograniczone, które ogłaszane są publicznie, ale firmy nie przesyłają gotowych ofert, a jedynie aplikację o możliwość przystąpienia do przetargu, ze wszystkich firm, które przesłały wnioski organizator przetargu wybiera te, które spełniają jego kryteria i zaprasza je do przedstawienia ofert.

Bardzo często firmy, które chcą wziąć udział w przetargu zostają zobowiązane do wniesienia wadium. Wadium jest to określona suma pieniędzy wpłacana gotówką na konto organizatora przetargu, a będąca zabezpieczeniem, że firma przystępująca do przetargu wywiąże się ze swoich zobowiązań. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości udzielenia gwarancji przetargowej, gdzie firma – gwarant zobowiązuje się wpłacić wadium w razie gdyby firma przystępująca do przetargu nie wywiązała się ze swoich zobowiązań. Gwarancje wadialne to nie jedyne gwarancje z jakich można skorzystać składając ofertę przetargową, o innych rodzajach gwarancji można przeczytać na stronie – http://gwarancjeprzetargowe.pl/gwarancja-ubezpieczeniowa-usuniecia-wad-i-usterek.

Udział w przetargach może być dla wielu firm doskonałym sposobem na pozyskiwanie klientów, warto jednocześnie pamiętać, że przetargi najczęściej rozpisywane są na wartościowe zamówienia. Są firmy, dla których przetargi to jedyne źródło pozyskiwania klientów.