osoba

Wykorzystywanie czyjegoś wizerunku- jakie są związane z tym przepisy?

Kwestie prawne, jakie regulują wykorzystywanie czyjegoś wizerunku są szczególnie istotne dla osób, które faktycznie każdego dnia pracują poprzez swój wygląd. Najczęściej jest to związane z pracą modelka lub modelki, a także aktorów. Dobrze jest mieć taką świadomość i wiedzieć o tym, że wizerunek człowieka jest uważany za jego dobro osobiste i jest traktowane tak samo jak dane wrażliwe- takie jak miejsce zamieszkania czy numer dowodu. Dlatego też wizerunek danej osoby jest objęty prawami autorskimi- chcąc go wykorzystać trzeba uzyskać zgodę takiej osoby. Przepisy te są podstawą pracy w modelingu- zarówno zdjęcia modelek czy też nagrania z ich udziałem mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy modelka czy też model wyrazi zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku.

modelka

Czym jest rozpowszechnianie wizerunku?

Jest to pojęcie dość szerokie. Model, który sprzedaje prawa autorskie do materiałów, na których został utrwalony jego wizerunek nie może mieć pretensji o to, że zostały one wykorzystane w celach zarobkowych, a jest to zazwyczaj ich główne przeznaczenie. Rozpowszechnianie wizerunku to nic innego jak wszelkie formy upubliczniania danych materiałów- niezależnie od sposobu ich propagacji czy też grup społecznych, do których może dotrzeć. Taki materiał może więc zostać upubliczniony dosłownie wszędzie.

Fakt udzielenia zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku musi zostać zaakcentowany- w niejasnych sytuacjach sądy raczej nie domniemają, że dana osoba takiej zgody udzieliła. Najlepszym rozwiązaniem jest więc udzielenie takiej zgody w formie pisemnej. Dobrą praktyką jest bardziej szczegółowe sprecyzowanie, gdzie konkretnie i w jaki sposób wykorzystane zostaną dane materiały. Można nawet wskazać częstotliwość korzystania z takich materiałów. Im bardziej szczegółowy i precyzyjny będzie dokument związany z wykorzystywaniem czyjegoś wizerunku, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych sporów czy też wkroczenie na ścieżkę sądową rozwiązywania sporów pomiędzy stronami. Istnieje także możliwość cofnięcia zgody odnośnie wykorzystywania wizerunku. Działa to jednak w taki sposób, że będzie dotyczyć wszystkich działań, które odbyły się już po fakcie cofnięcia zgody- materiały wykorzystane wcześniej, kiedy zgoda została udzielona mogą pozostać w obiegu jako zgodne z prawem.