wypadek samochód

Różne rodzaje wypadków i należnych odszkodowań

Wypadki zdarzają się w wielu życiowych sytuacjach mogą zdarzyć się w domu, szkole, pracy czy podczas podróży.

Ulegają im w równym stopniu zarówno dzieci, jak i dorośli. Zdrowy rozsądek, znajomość przepisów bezpieczeństwa oraz ostrożność mogą zminimalizować ryzyko wypadku, jednak nie usuną go całkowicie. Zdarza się bowiem, że pomimo zachowania pełnej ostrożności ulegniemy wypadkowi, który spowodują inne osoby, wadliwe maszyny czy nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Jeśli dojdzie do takich zdarzeń warto wiedzieć jakie odszkodowanie nam przysługuje. W razie gdyby ubezpieczyciel robił trudności z wypłatą należnych świadczeń z pewnością przyda się pomoc prawna. Wśród rodzajów wypadków można wymienić:

  1. Wypadek przy pracy – jak sama nazwa wskazuje, jest to wypadek, do którego doszło podczas wykonywania obowiązków służbowych. Zasadniczo odszkodowanie wynikające z wypadku przy pracy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli firma wykupuje pracownikom dodatkowe, na przykład grupowe ubezpieczenie, to także do tego ubezpieczyciela należy się zgłosić z żądaniem wypłaty odszkodowania. Jeśli do wypadku doszło z winy pracownika, to nie może on liczyć na odszkodowanie, jeśli jednak winny był pracodawca to nie tylko ZUS, ale także przedsiębiorstwo zatrudniające poszkodowanego powinno wypłacić mu odszkodowanie. Jeśli wypadek przy pracy był wynikiem splotu nieszczęśliwych wydarzeń odszkodowanie wypłaca ZUS. Jeśli ulegniemy wypadkowi w drodze do lub z pracy, to także przysługują nam określone świadczenia, jednak trzeba wiedzieć, że taki wypadek nie jest traktowany jako wypadek przy pracy.

  2. Wypadek drogowy – kolejnym, niestety częstym rodzajem wypadku jest wypadek drogowy. Możemy mu ulec w wielu okolicznościach jako zmotoryzowani uczestnicy ruchu, jako rowerzyści czy piesi. W przypadku zajścia takiego zdarzenia koszty naprawy samochodu, leczenia, rehabilitacji, a nawet dojazdu na rehabilitację pokrywa ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Jeśli z jakiegoś powodu nie można zidentyfikować ubezpieczyciela winowajcy, bo np. uciekł z miejsca zdarzenia lub nie przyznaje się do spowodowania wypadku, wówczas poszkodowany może dochodzić zwrotu kosztów leczenie i rehabilitacji od własnej firmy ubezpieczeniowej, następnie ubezpieczyciel podejmuje działania, aby sprawca zwrócił firmie ubezpieczeniowej koszty, które poniosła.

  3. Wypadek w podróży – podróżując zagranicą także możemy ulec różnorodnym wypadkom, od wypadków drogowych przez ugryzienie tropikalnego zwierzęcia po upadek z łóżka i skręcenie kostki. Koszty leczenia, karetki, transportu do Polski zostaną nam zwrócone z tytułu ubezpieczenia turystycznego (o ile takie ubezpieczenie wykupiliśmy przed podróżą).

  4. Wypadek w domu – wypadki zdarzają się także w domu, jeśli do nich dojdzie także możemy starać się o odszkodowanie pod warunkiem, że mamy wykupioną polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli do wypadku doszło z powodu wady urządzenia czy maszyny, o której wcześniej nie wiedzieliśmy możemy domagać się odszkodowania od producenta lub z polisy sklepu, w którym sprzęt został kupiony.