Prowadzenie działalności gospodarczej a podatki

Prowadzenie działalności gospodarczej nieodmiennie od wieków wiąże się z koniecznością uiszczania danin, które w naszych czasach przybrały nazwę podatków. Każda firma musi płacić podatki, a ta która się od tego uchyla może zostać oskarżona o malwersację i oszustwo gospodarcze. To, że każda firma musi płacić podatki, wcale nie oznacza, że muszą być one wysokie. W wielu przypadkach wysokość podatku zależy od przyjętej podstawy opodatkowania oraz definicji przedmiotu opodatkowania, ponadto w przypadku niektórych opodatkowanych usług czy działań możliwe jest skorzystanie z ulg podatkowych. Aby prowadzić firmy po meandrach polskiego prawa podatkowego (i nie tylko polskiego) powstał zawód doradcy podatkowego. Czym dokładnie zajmuje się doradca zainteresowani dowiedzą się na – bttp.pl.

To jakie podatki firma jest zobowiązana zapłacić zależy w dużej mierze od jej formy prawnej. Spółki posiadające osobowość prawną płacą podatek dochodowy od osób prawnych, zaś w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek osobowych jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i nie płacą go firmy jako całość, ale każdy z właścicieli osobno.

Wysokość podatku zależy od przychodów i kosztów jakie osiąga firma w danym roku podatkowym. Podatek dochodowy firmy mogą płacić na różnych zasadach, mogą się one zdecydować na zryczałtowany podatek dochodowy, podatek dochodowy liniowy oraz podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

W przypadku ryczałtu kwota jaką należy uiścić do urzędu skarbowego jest obliczana na podstawie przychodów pomniejszonych o składki na ubezpieczenie społeczne. Po obliczeniu podatku podatnik ma jeszcze prawo do odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. W tym systemie obliczania podatku dochodowego nie mają znaczenia koszty ponoszone przez przedsiębiorcę.

W przypadku rozliczenia podatkiem liniowym przedsiębiorca płaci zawsze 19% od osiąganego dochodu. Nie ma znaczenia jak duży przychód osiągnął w poprzednim roku podatkowym, bowiem stawka podatku nie zmienia się. Właśnie z tego względu jest to rozwiązanie, po które szczególnie chętnie sięgają firmy ze znacznymi obrotami.

Ostatnią formą rozliczenia podatku jest płacenie do na zasadach ogólnych, w tej formie wysokość stawki podatkowej zależy od osiągniętego dochodu. Skala podatkowa zakłada, że Ci przedsiębiorcy, których dochody w ubiegłym roku nie przekroczył 85 528 zł, płacą podatek w wysokości 18% dochodu, jednak te firmy, które przekroczyły ten limit muszą zapłacić podatek w wysokości – 32% dochodu.