Forma opodatkowania w jednoosobowej działalności gospodarczej

Jeszcze przed złożeniem wniosku CEIDG-1 wybrać trzeba formę opodatkowania naszej działalności. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej mamy tu do wyboru cztery opcje, a więc podatek PIT progresywny, czyli rozliczenie na zasadach ogólnych, PIT liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową. Dwie ostatnie opcje są tutaj mocno ograniczone przez rodzaj działalności i nasze przychody. Która opcja wygląda więc najlepiej? O wyjaśnienie tej kwestii poprosiliśmy jedno z biur prowadzących księgowość w Dąbrowie Górniczej.

Rozliczenie na zasadach ogólnych

W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma stawkami wynoszącymi 18% oraz 32%. Wyższa dotyczy dochodów rocznych wyższych od 85 528 zł. W związku z tym przy dochodach wyższych od tej granicy rozliczenie na tych zasadach jest nieopłacalne. Dodajmy tu, że normalnie można odliczać tutaj koszty, a ponadto skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych. W grę wchodzą tutaj ulgi na dzieci, ulgi internetowe, a nawet możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem czy też jako samotny opiekun dziecka.

Podatek liniowy

Bardzo podobnie jest oceniany podatek liniowy z tą tylko różnicą, że występuje w nim stawka jednolita wynosząca 19%. Pamiętajmy jednak, że rozliczając się w tej formie, nie będziemy mogli skorzystać z różnych ulg, a ponadto rozliczać się wspólnie z małżonkiem czy jako opiekun dziecka.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jak zresztą sama nazwa wskazuje, płacony jest od przychodów, a nie od dochodów. Oznacza to tylko tyle, że nie możemy odliczyć od niego kosztów prowadzenia działalności. Dodajmy również, że istnieją tu różne stawki takiego rozliczenia wynoszące 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% od przychodów. Stawka dotycząca naszego rozliczenia uzależniona jest od rodzaju prowadzonej wysokości. Dodajmy jeszcze, że ryczałt dotyczy przedsiębiorców, którzy w zeszłym roku kalendarzowym osiągnęli przychody mniejsze niż 644 640 zł. Ponadto limit przychodów, które uprawniają do kwartalnego rozliczania ryczałtu, wynosi 107 440 zł na rok.

Karta podatkowa

Najprostszą formą opodatkowania jest natomiast karta podatkowa, która zarezerwowana jest dla najmniejszych firm. W tym przypadku wysokość należnego podatku ustala naczelnik urzędu skarbowego. Pod uwagę bierze on rodzaj i miejsce wykonywania takiej działalności oraz przychody, które firma taka będzie osiągać. Zauważmy również, że tą formą opodatkowania rozliczać się mogą firmy z wybranych branż. Rodzaj usług, które mogą się rozliczać na tych zasadach, znajdziemy w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Pomóc w tym może również biuro rachunkowe, a wsparcie takie znajdziecie Państwo pod linkiem http://www.tributum-kancelaria.pl